Skönviks sågverk, stabbläggare 1919

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

SCA har i sitt historiska bildarkiv drygt 30 000 bilder som du kan söka bland.
Här finns historiska bilder från sågverks- och pappersindustrins verksamheter som skildrar samhället, händelser och människor från förr.

Här finns också SCAs tidningsarkiv. SCA har scannat sina tidningar mellan 1953-1989. Ett fantastiskt komplement där du kan finna mer information till vissa av bilderna.

– Våra bilder utgör en viktig del av vår kulturhistoria och som vi satsat på att göra tillgängliga för allmänheten. Det här är en bildskatt som vi gärna ser kommer till nytta och glädje, säger Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör vid SCA.

Bildhotellet har i uppdrag av SCA att göra SCA bildarkiv tillgängligt och uppdatera med nya bilder som kontinuerligt kommer in. Det är bilder av olika fotografiska material som emballeras, digitaliseras och sedan arkiveras. Även digitala bilder läggs in.