6N04_02

Sök bilder istället – Sluta leta efter dem!

Bildhotellets kunder har möjlighet att hitta – visa – förvara – bevara sina bilder
Bilder, filmer och pdf:er kan du lagra och göra tillgängliga för alla eller endast behöriga med enskilda login.
Du har även möjlighet att uppdatera bildtext samt bestämma vilka som ska se och ha tillgång till dina bilder. etc.