Utbildning

Fotoarkiveringskurser
Vi  erbjuder tre kurser som hålls i Sundsvall.

Arkivera fysiska bilder – kurs för att bevara. 
1-dags-kurs om att hanterar och förvarar foton och bilder. Kursen innehåller:
- Förberedande arbete.
- Emballera, hantering av bilder och fotografiskt material.
- Metadata , fånga information om bilder och var man hittar den.
- Fotografins tekniska historia.
- Upphovsrättsfrågor.

Digitala bilder –  kurs för att göra synligt. 
1-dags-kurs om att scanna och lagra bilder, gör dem levande, intressanta och tillgängliga.
- Scanning.
- Metadatahantering.
- Lagring av bilder.
- Upphovsrättfrågor.

Analoga och digitala bilder – kurs för att bevara det synliga.
2-dagarskurs, som omfattar kurserna ’Arkivera fysiska bilder’ och ’Digitala bilder’,
med workshop.

Kontakta oss och prata med Håkan!
Vi offerera även skräddarsydda kurser.
Bildhotellet har haft liknande kurser sedan 2004. Se Våra erfarenheter.