Handlingsplan

Handlingsplanen är ett förslag och underlag för beslut om åtgärder
med bilderna i arkivet. Den beskriver de steg i hanteringen av bilderna,
från som det ser ut idag, till den färdig förvaring av de analoga bilderna
och lagring av de digital bilderna.
Handlingsplanen visar vilka resurser i form av kostnader och tid som
krävs att få bilderna säkert bevarade och tillgängliga för framtiden.
 

Inventering

För att göra denna handlingsplan möjlig ska en inventering utföras.
Inventeringen görs på plats och ger information om bildarkivets innehåll
när det gäller bilders innehåll och kvalitet.