Digital bildlagring

Deponering av hela eller delar av digitala bildsamlingar hos Bildhotellet AB i våra dataservrar.

Förteckning av inkommet material.
Återsökning av efterfrågade bilder.

Våra dataservrar övervakas ständigt och eventuella fel åtgärdas omgående.
Bilder och data säkreställs genom backup.