Analoga bildarkiv

 

Förvaltning av analoga bilder innebär att företag kan deponerar
hela bildarkiv eller bildsamlingar hos Bildhotellet. Vi förtecknar inkommet bildmaterial.

Vid förfrågan återsöks bilder. Bildhotellet bearbetar efter behov och önskemål.
Leveranser sker via digital kommunikation och CD/DVD.