Förvaltning av bildarkiv

Bildhotellet förvaltar bildarkiv.
Inkommande material kan deponeras och förtecknas.
Återsökningar i bildarkiven görs efter avrop.

 
Analoga bildarkiv

Digital bildlagring

Klimatarkiv