Cases

SCA (publ)

SCAs bilder är kulturhistoriskt sett mycket intressanta. Nu är de
genom Bildhotellet tillgängliga via webben och originalbilderna
bevaras till eftervärlden. 

ALN Pressbild

En bildbyrå som specialiserat sig på hästsport och särskilt travsport.
Hos Bildhotellet lagrar de drygt 350 000 bilder för försäljning via Internet.