BildService

Tjänsterna i BildService innefattar flera delar i den digital hanteringen
av bilder för ett effektivt bildflöde:

- bildsystem
- lagring
- support

Ett hotell för bilder med fullvärdig service där bilden hanteras som en resurs
för användare med rättigheter till olika bildarkiv. Ekonomiskt försvarbart
för företag som vill ha en effektiv och balanserad budget för digitala medier
och skapa ett bildflöde för att säkerställa företagets varumärke.

När du anlitar oss på Bildhotellet erbjuder vi dig BildService med två alternativ
för lagring av bilder/media/tidskrifter.
- Bildhotellets server - Vi lagrar dina bilder på våra dataservrar med en
effektiv programvara för digital bildbehandling. Lagringsutrymme, programvaror
för åtkomst, drift och övervakning ingår dygnet runt, året runt.
- Egen server - Du lagrar bilderna på egen server och sköter själv drift
och övervakning. Vi tillhandahåller det digitala bildsystemet.