Bildhantering

Allt analogt bildmaterial kräver en manuell hantering.
Först en handlingsplan med inventeringen,
därefter urval, emballering, scanning och
metadatahantering innan bilderna blir åtkomliga på exempelvis webben.

Scanning

Scanning av bilder kan göras på olika sätt beroende på användning.
Det är därför viktigt att precisera vilken kvalitet som förväntas.
Bildhotellet föreslår scanningsförfarande för bildmaterialet.

Registrering med metadata

Metadata betyder strukturerad textinformation som är kopplad
till bilder i den digitala världen. Metadata kräver struktur, tanke och planering.
 

Emballering

Vill man bevara fotografiska bilder kräver det rätt typ av emballage
 innan materialet förvaras i rätt arkivmiljö.