Våra erfarenheter

Vi har erbjudit fotoarkiveringskurser sedan 2004. Kurserna bygger på
våra kunskaper och egna erfarenheter från uppdrag av bildarkivering
åt våra kunder som i sin tur bygger på kunskaper från kulturvetenskap,
fotokonservatorer, arkivarier och datakunskaper inom
metadatahantering, databasadministration ochdatalagring.

Kursledare Håkan Wirström, tidigare fotograf, har praktiskt arbete med
olika typer av äldre fotografsikt material. Han är också en pionjär vad
gäller scanning av bilder, har varit med att utveckla ett antal databassystem
för bilder och varit projektledare för olika digitaliseringsprojekt.

- Tillgängligheten till intressanta bilder har ökat betydligt med digital teknik,
säger Håkan. Vi är i början av en oåterkallelig utveckling där mer och mer
bilder och information kommer att vara tillgängligt via Internet.