Klimatarkiv

Fotografiskt material kräver förvaring i arkivutrymmen
med rätt temperatur och luftfuktighet.

Utredning

Det pågår en utredning för att göra ett klimatarkiv för fotografi
tillgängligt för näringslivet. Utredning görs under
Näringslivsarkiv i Norrlands, NiNs, regi där Bildhotellet deltar.